برگزیدگان مرحله دانشگاهی بخش آوایی و معارف و راه یافتگان به مرحله کشوری جشنواره قران و عترت

۰۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۰ کد : ۶۹۵۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۹۱۶
برگزیدگان مرحله دانشگاهی بخش آوایی و بخش معارف و راه یافتگان به مرحله کشوری بخش معارف جشنواره قران و عترت
برگزیدگان مرحله دانشگاهی بخش آوایی و معارف و راه یافتگان به مرحله کشوری جشنواره قران و عترت