انتصاب دکتر محمد ماذنی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ کد : ۶۶۵۲ اخبار
تعداد بازدید:۸۳۱
انتصاب دکتر محمد ماذنی بعنوان عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته بیوشیمی بالینی
انتصاب دکتر محمد ماذنی

دکتر محمد ماذنی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بعنوان عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته بیوشیمی بالینی منصوب شدند.


( ۳ )