برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه" تجزیه و تحلیل ریسک در ایمنی مواد غذایی"

۰۶ دی ۱۳۹۷ | ۰۷:۳۵ کد : ۵۴۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۸۹۴
برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه" تجزیه و تحلیل ریسک در ایمنی مواد غذایی"
برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه" تجزیه و تحلیل ریسک در ایمنی مواد غذایی"

کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل ریسک در ایمنی مواد غذایی با حضور کارشناسان معاونت غذا و دارو، کارشناسان کنترل مواد غذایی شبکه های بهداشت و درمان استان و مسئولین فنی کارخانه های مواد غذایی به مدت دو روز توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه با همکاری انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی استان برگزار گردید.

در این کارگاه دو روزه که در سالن شهید نوعی اقدم برگزار شد مباحث علمی مرتبط با مخاطرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در مواد غذایی و نحوه ارزیابی ، تجزیه و تحلیل و مدیریت آنها در سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی از قبیل HACCP و ... توسط اساتید دعوت شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.