برگزاری آزمون الکترونیکی دوره آموزشی " مراقبت های پرستاری در پیشگیری از سقوط"

۱۳ آذر ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۱ کد : ۵۲۳۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۶۵
آزمون الکترونیکی دوره آموزشی " مراقبت های پرستاری در پیشگیری از سقوط" در مورخه ۱۸ و ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷ توسط اداره پرستاری معاونت درمان برگزار می شود.
برگزاری آزمون الکترونیکی دوره آموزشی " مراقبت های پرستاری در پیشگیری از سقوط"

آزمون الکترونیکی دوره آموزشی " مراقبت‌های پرستاری در پیشگیری از سقوط"

زمان برگزاری: در مورخه ۱۸ و ۱۹ آذرماه ۱۳۹۷ ساعت ۹ لغایت ۱۴

گروه هدف: اسامی پرسنل گروه پرستاری و مامائی شامل: پرستار، ماما، اتاق عمل، هوشبری، بهیار و کمک پرستار باید در سامانه آموزش ضمن خدمت توسط سوپروایزر آموزشی و رابط آموزشی مراکز جهت شرکت در آزمون ثبت گردد.

توجه: افرادی که در طول سه سال اخیر در این دوره شرکت نموده‌اند ثبت نام نکنند.

فایل مربوط: جهت دریافت فایل کلیک نمایئد.


( ۳ )

نظر شما :