بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

۲۴ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۵ کد : ۵۰۵۷ اخبار
تعداد بازدید:۶۶۸
بیستمین جشنواره کشوری آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.
بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

بیستمین جشنواره کشوری آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.