برگزاری کارگاه روش تدریس(مقدمات تدریس)

۱۲ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۶ کد : ۴۷۰۴ اخبار
تعداد بازدید:۵۴۳
برگزاری کارگاه دو روزه " روش تدریس " ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده های بهداشت، داروسازی و دندانپزشکی
برگزاری کارگاه روش تدریس(مقدمات تدریس)

برگزاری کارگاه دو روزه " روش تدریس" (مقدمات تدریس)

زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۵/‏۷/‏۹۷و‬ ۲۶/‏۷/‏۹۷‬

ساعت برگزاری: ۸:۳۰ الی ۱۳

محل برگزاری: سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی

گروه هدف: اعضای هیئت علمی دانشکده‌های بهداشت، داروسازی و دندانپزشکی

مدرسین: دکتر عزیز کامران، دکتر ناهید احمدیان یزدی

روش ثبت نام: تماس با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (آقای وصفی) به شماره ۳۳۵۲۲۰۸۴

ظرفیت کارگاه: ۴۰ نفر بوده و با توجه به ماهیت کارگاه و مرتبط بودن مطالب ارائه شده حضور کامل و مؤثر در هر دو روز برای صدور گواهی ضروری است.