بازدید سر زده رئیس دانشگاه و معاون درمان از مرکز اورژانس جاده ای و مرکزجامع خدمات سلامت زیوه ،مرادلو و خلفلو بررسی وضعیت ارایه خدمات در منطقه تحت پوشش

۱۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۷:۰۰ کد : ۴۲۱۶ اخبار ۲
تعداد بازدید:۶۸۴
بازدید سر زده رئیس دانشگاه و معاون درمان از مرکز اورژانس جاده ای و مرکزجامع خدمات سلامت زیوه ،مرادلو و خلفلو بررسی وضعیت ارایه خدمات در منطقه تحت پوشش

رئیس دانشگاه دکتر قدرت اخوان اکبری بهمراه معاون درمان آقای دکتر رضایی بنا امروز از مراکز اورژانس جاده ای مرادلو و خلفلو و همچنین از مرکز جامع خدمات سلامت زیوه بازدید نمودند و از نزدیک نحوه ارایه خدمات در منطقه تحت پوشش را بررسی نمودند.