آگهی دعوت به همکاری

دعوت به همکاری مرکز بهداشت

۰۵ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۲۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۸۳
مرکز بهداشت شهرستان اردبیل در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی مراکز بهداشتی درمانی آراللو، ثمرین و تقی دیزج دعوت به همکاری نماید
دعوت به همکاری مرکز بهداشت

مرکز بهداشت شهرستان اردبیل درنظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود (۲ نفرمرد – ۱ نفرزن) جهت بکار گیری در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی مراکز بهداشتی درمانی آراللو، ثمرین و تقی دیزج به شرح ذیل دعوت به همکاری نماید:

  1. داشتن مدرک تحصیلی کارشناس بهداشت عمومی – کاردان بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها
  2. داشتن حداکثر سن برای کاردانان ۳۰ سال و برای کارشناسان ۳۵ سال از زمان انتشارآگهی خواهد بود ضمناً مدت خدمت سربازی و طرح نیروی انسانی به حداکثر سن اضافه خواهد شد.
  3. بومی شهرستان اردبیل

قابل ذکراست متقاضیان ازمورخ ۰۸/‏۰۶/‏۹۵‬ لغایت ۱۸/‏۰۶/‏۹۵ ‬ جهت دریافت مدارک و تکمیل فرم به واحد کارگزینی / دبیرخانه مراجعه نمایند. (آگهی مذکور تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۱۸/‏۰۶/‏۹۵‬ تمدید گردیده است)

فرم بکارگیری

فایل Pdf فرم

کلید واژه ها: نیروی انسانیبهداشت


( ۴ )