تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت محیط و حرفه ای

۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۷ کد : ۳۷۸۷ اخبار ۲
تعداد بازدید:۴۳۴
تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت محیط و حرفه ای، و حوزه غذا و دارو در دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل

دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت محیط و حرفه ای و حوزه غذا و دارو در دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل خبر داد:

با توجه به ارتباط و تاثیر سلامت مردم با نظارت و تامین سلامت امنیت غذایی و جلوگیری از تهدیدات مرتبط با سلامت مواد غذایی، با هماهنگی به عمل آمده با دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان و پس از برگزاری جلسات بین بخشی متعدد و درجهت تامین بهتر و بیشتر سلامت عموم مردم در زمینه ی برنامه سلامت و ایمنی مواد غذایی و سلامت کار و کاهش اطاله دادرسی در محاکم قضایی و تسریع در رسیدگی به پروندهای معرفی شده متخلفین از مقررات و آئین نامه های بهداشت محیط و حرفه ای و پرونده های غذا و دارو با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل دادیار محترم شعبه ۶ به عنوان دادیار ویژه رسیدگی به جرائم مربوط به بهداشت عمومی، محیط و حرفه ای تعیین گردیده است تا درکوتاهترین زمان نسبت به رسیدگی به پرونده های متخلفین از آئین نامه ها و مقررات اشاره شده اقدام گردد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل با قدردانی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان درجهت صدور دستور ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم بهداشت محیطی و حرفه ای، ایجاد شعبه مزبور را در تسریع رسیدگی به پروندهای متخلفین معرفی شده بسیار کارساز و مهم توصیف کرده گفت: در این خصوص دستورات لازم به معاونت های بهداشتی و غذا و دارو صادر و مقرر شد تشدید بازرسی ها در ساعات مختلف شبانه روز از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و همچنین کارخانجات و کارگاههای تحت پوشش ضمن هماهنگی های مستمر با شعبه مربوطه نسبت به اقدام قانونی و معرفی متخلفین از آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه پس از طی فرایند قانونی بعمل آید.


۱ رای