نتایج آزمون رشته شغلی کامپیوتر

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۹ کد : ۳۵۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۶۷۰
نتایج آزمون شرکتی رشته شغلی کارشناس کامپیوتر شهریور ماه ۱۳۹۶
نتایج آزمون رشته شغلی کامپیوتر

نتایج (کتبی و مصاحبه عملی) رشته شغلی کارشناس کامپیوتر آزمون شرکتی خرید خدمت در قالب بخش خصوصی مورخه ۹۶/۶/۹

ر دیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

رشته شغلی

محل مورد تقاضا

نتایج

۱

داود

یوسفی شیشه گران

علی بخش

کارشناس کامپیوتر

اردبیل

اصلی

۲

المیرا

وطن خواهان

محمد

کارشناس کامپیوتر

اردبیل

ذخیره

۱

امین

اصغری

اسد

کارشناس کامپیوتر

بیله سوار

اصلی

۲

سینا

باقری

بخشعلی

کارشناس کامپیوتر

بیله سوار

ذخیره

۱

مهدی

دشتی کمق

غلام حسن

کارشناس کامپیوتر

کوثر

اصلی

۲

مهدی

جعفری خلفلو

عظیم

کارشناس کامپیوتر

کوثر

ذخیره

۱

رضا

صداقت نیا

گلمحمد

کارشناس کامپیوتر

مشکین شهر

اصلی

۲

شیوا

امامی

علی اصغر

کارشناس کامپیوتر

مشکین شهر

ذخیره

۱

بهمن

داودی مغوان

فیروز

کارشناس کامپیوتر

مغان (گرمی)

اصلی

۲

علی

عابدی

خیرالله

کارشناس کامپیوتر

مغان (گرمی)

ذخیره

۱

هما

شریف نیا

میرتوفیق

کارشناس کامپیوتر

نمین

اصلی

۲

حسام الدین

شرفی

جلال

کارشناس کامپیوتر

نمین

ذخیره

 

 


۱۳ رای

نظر شما :