جذب نیروی درمانی

جذب شرکتی نیروی های فوریت های پزشکی

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۴۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۷۴
پذیرش نیروی درمانی (تکنسین فوریت های پزشکی) در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی
جذب شرکتی نیروی های فوریت های پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز فوریت های پزشکی افراد واجد شرایط را از طریق امتحان عمومی و تخصصی، پس از گذراندن مراحل گزینش به صورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در فایل پیوستی بکارگیرد

 

شرایط و جدول نیازهای شغلی

فایل ثبت نام

کلید واژه ها: فوریت پزشکیپذیرش نیرودانشگاه علوم پزشکی اردبیل


( ۱۷ )