نیروی انسانی

پذیرش نیروی انسانی

۱۷ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۲۴ کد : ۳۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۳۳۱۳
آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی)
پذیرش نیروی انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش از محل مجوز شماره 209/863/د مورخه 95/2/26 و 209/2848/د مورخه 94/5/18 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعداد 55 نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و پس از طی مراحل گزینش به صورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در فایل ضمیمه بکارگیری می نماید.

 

فایل ضمیمه و جدول نیازهای شغلی

فایل ثبت نام


( ۱۱۱ )