همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

۲۴ آبان ۱۳۹۶ | ۰۹:۴۳ کد : ۲۲۸۶ اخبار ۲
تعداد بازدید:۶۹۶
نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری

زمان‬ برگزاری ‬: ۱۲/‏۰۲/‏۹۷‬ لغایت ۱۴/‏۲/‏۹۷

مکان: تهران، مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهلت ارسال مقاله: تا ۱۵/‏۱۰/‏۹۶‬

حیطه های مقالات ارسالی:

۱- برنامه ریزی درسی

۲- ارزشیابی آموزشی (دانشجو، استاد، برنامه)

۳- مدیریت و رهبری آموزشی

۴- مشاوره و حمایت دانشجویی

۵- یادگیری الکترونیکی

۶- موضوعات خاص

۷- سایر موارد مرتبط با آموزش پزشکی

حیطه های شش گانه برای ارائه فعالیتهای نوآورانه آموزشی و فرایند

۱- تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی ۲- یاددهی و یادگیری ۳- ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه) ۴- مدیریت و رهبری آموزشی ۵- یادگیری الکترونیکی ۶- طراحی و تولید محصولات آموزشی

علاقه مندان می توانند در صورت ارائه فرایند و فعالیت های نوآورانه فایل ها و مستندات مربوطه را تا تاریخ ۱۰/‏۱۰/‏۹۶‬ به مرکز مطالعات و توسعه آموش پزشکی تحویل نمایند ضمناً هر دانشکده مجاز به ارائه تنها یک فعالیت نوآورانه می باشد.

لازم به ذکر است نامه های ارسالی از طرف وزارت و پیوست های مربوطه در سایت EDC قابل دسترسی می باشد. خواهشمند ا ست همکاران محترم قبل از هرگونه اقدام سایت را بازدید فرمایند.

 


۱ رای