بازدید ریاست محترم دانشگاه از مراحل انتهایی ساخت مرکز درمانی بستری شهرستان نیر

۰۸ مهر ۱۳۹۶ | ۱۹:۵۱ کد : ۲۰۱۸ اخبار
تعداد بازدید:۹۰۷
بازدید دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مهندس کریمی نماینده اردبیل، نیر ، نمین و سرعین از مراحل انتهایی ساخت مرکز درمانی بستری شهرستان نیر
بازدید ریاست محترم دانشگاه از مراحل انتهایی ساخت مرکز درمانی بستری شهرستان نیر

دکتر قدرت اخوان اکبری به همراه مهندس کریمی نماینده محترم اردبیل، نیر، نمین و سرعین از مراحل انتهایی ساخت مرکز درمانی بستری در شهرستان نیر بازدید کردند.


۹ رای