بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۴ کد : ۱۹۵۳ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۶۹
دکتر اخوان اکبری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به همراه معاونت آموزشی ، تحقیقات و فناوری دانشگاه ۲۷ شهریور ماه از مرکز رشد فناوری سلامت بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات انجام شده در این مرکز قرار گرفتند .
بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

دکتر اخوان اکبری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به همراه معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشگاه ۲۷ شهریور ماه از مرکز رشد فناوری سلامت بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات انجام شده در این مرکز قرار گرفتند.
در این بازدید که حدود یک ساعت بطول انجامید دکتر اخوان اکبری در فضایی صمیمی از نزدیک با کارکنان مرکز و همچنین واحدهای مستقر دیدار و گفتگو کرده و از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفتند.
در این دیدار اعضای ۶ و احد مستقر از واحدهای فناوری مرکز رشد اقدامات و دانشگاه فعالیتهای خود و برنامه های آینده را به وی اطلاع دادند.
سپس، ریاست دانشگاه با کارکنان مرکز رشد جلسه ای برگزار کرده و در جریان مسائل و مشکلات مرکز و اقدامات انجام یافته و برنامه های آتی قرار گرفتند.


( ۱۱ )