برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه دستیاران بالینی ورودی ۱۳۹۶

۱۲ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۷ کد : ۱۸۵۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۰۷
برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه دستیاران بالینی ورودی ۱۳۹۶ توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه دستیاران بالینی ورودی ۱۳۹۶

برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه دستیاران بالینی ورودی ۱۳۹۶ توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

تاریخ برگزاری: ۱۴/‏۶/‏۹۶‬ لغایت ۲۹/‏۶/‏۹۶‬

ساعت برگزاری: ۳۰/‏۸‬ الی ۱۳

محل برگزاری: سالن جلسات ریاست دانشکده پزشکی و سایت دانشگاه واقع در همان دانشکده

ر دیف عنوان کارگاه زمان برگزاری مدت کارگاه مدر س
۱ روشهای جستجوی منابع الکترونیک ۱۴ شهریور یک روزه دکتر کمال ابراهیمی
۲ medical recording 15 شهریور یک روزه دکتر شهرام حبیب زاده
۳ روش های ارتباط با بیمار ۱۵ شهریور یک روزه دکتر شهرام حبیب زاده
۴ پزشکی قانونی ۱۹ شهریور یک روزه دکتر اسماعیل فرزانه
۵ آموزش بالینی PBL 20 شهریور   دکتر سعید صادقیه
۶ روشهای نوین ارزشیابی ۲۱و ۲۲ شهریور   دکتر سعید صادقیه
۷ روش تشخیص ۲۵و ۲۶ شهریور   دکتر افشان شرقی
۸ تشخیص نویسی ۲۷ شهریور   دکتر مهرناز مشعوفی
۹ کارگاه مقدماتی طب مبتنی بر شوهد EBM 28 و ۲۹ شهریور   دکتر فیروز امانی

 


( ۱ )