لیست نهایی و برنامه زمان بندی شده دوره ICDL

۲۴ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۰ کد : ۱۶۲۷ اخبار
تعداد بازدید:۳۵۷۲
لیست نهایی و برنامه زمان بندی شده دوره ICDL (جایگزین فایلهای قبلی اعلام شده)
لیست نهایی و برنامه زمان بندی شده دوره ICDL

لیست نهایی و برنامه زمان بندی شده دوره ICDL (جایگزین فایلهای قبلی اعلام شده)

فایل ۱

فایل ۲


( ۴ )