لیست نهایی و برنامه زمان بندی شده دوره ICDL

۲۴ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۰ کد خبر : ۱۶۲۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۳۲
لیست نهایی و برنامه زمان بندی شده دوره ICDL (جایگزین فایلهای قبلی اعلام شده)
لیست نهایی و برنامه زمان بندی شده دوره ICDL

لیست نهایی و برنامه زمان بندی شده دوره ICDL (جایگزین فایلهای قبلی اعلام شده)

فایل ۱

فایل ۲


۴ رای