زمان برگزاری انتخابات نهام پزشکی

۲۲ تیر ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۷ کد خبر : ۱۶۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۰
تاریخ برگزاری انتخابات :۱۳۹۳/۴/۳۰ ساعت برگزاری:۸ صبح تا ۱۳ صبح
زمان برگزاری انتخابات نهام پزشکی

تاریخ برگزاری انتخابات: ۳۰/‏۴/‏۱۳۹۶

ساعت برگزاری: ۸ صبح تا ۱۳ صبح (یک بعد از ظهر) که در صورت نیاز با نظر هیئت نظارت بر انتخابات قابل تمدید می باشد.

محل برگزاری انتخابات: سالن همکف کلینیک کوثر واقع در میدان ورزش، جنب بیمارستان بوعلی

 


۱ رای