برنامه قدردانی و ارائه تشویقات مادی و معنوی برای دانش آموزان ممتاز همکاران

۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۱:۵۴ کد خبر : ۱۵۲۱ اخبار
تعداد بازدید:۲۳۵
جمع آوری کارنامه های دانش آموزان ممتاز توسط واحدهای تابعه و ارسال به مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
برنامه قدردانی و ارائه تشویقات مادی و معنوی برای دانش آموزان ممتاز همکاران

قابل توجه روسای محترم واحدها و همکاران محترم:

به پاس قدردانی از دانش آموزان ممتاز (فرزندان کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشستگان) واحدهای تابعه موظفند نسبت به جمع آوری کارنامه های دانش آموزان ممتاز برای مقاطع تحصیلی ابتدائی (دوره اول و دوره دوم) با کسب عنوان خیلی خوب و دوره اول متوسط با حداقل معدل ۱۹ و دوره دوم متوسطه با حداقل معدل ۱۸ اقدام و جهت بررسی و تایید تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه ۱۹/‏۰۵/‏۹۶‬ همراه با لیست اسامی به تفکیک مقاطع تحصیلی و قید نمره و نام و نام خانوادگی دانش آموزان و نام ولی دانش آموز به حوزه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه ارسال نمایند.


۴ رای

نظر شما :