فراخوان شناسایی و بکارگیری نیروی انسانی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۵:۳۴ کد : ۱۴۳۳ اخبار
تعداد بازدید:۲۳۲۸
« فراخوان شناسایی و بکارگیری نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی)»
فراخوان شناسایی و بکارگیری نیروی انسانی

جهت دریافت متن فراخوان کلیک نمائید.