برگزاری کارگاه مجازی

۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۷:۳۷ کد : ۱۲۶۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۳۵۶
برگزاری بخش دوم کارگاه با عنوان «آشنایی با الزامات و استانداردهای پایه در تولید تجهیزات پزشکی» در روز شنبه مورخه ۲۹ / ۰۶ / ۹۹ از ساعت ۹-۱۳ بصورت مجازی و از طریق سامانه کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری به آدرس: https://workshop.arums.ac.ir
برگزاری کارگاه مجازی

برگزاری بخش دوم کارگاه با عنوان «آشنایی با الزامات و استانداردهای پایه در تولید تجهیزات پزشکی» در روز شنبه مورخه 29 / 06 / 99 از ساعت 9-13 بصورت مجازی و از طریق سامانه کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری به آدرس: https://workshop.arums.ac.ir


( ۳ )

نظر شما :