آگهی پذیرش نیروی انسانی

۲۸ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۶ کد : ۱۲۵۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۸۲۵
آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی)
آگهی پذیرش نیروی انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در بیمارستان شهرستان کوثر از محل مجوز شماره ۶۲۶۵/۲۰۹/ د مورخه ۰۲/‏۱۱/‏۹۵‬ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اصلاحات بعدی آن، تعداد ۲۴ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی و پس از طی مراحل گزینش به صورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) با در نظر گرفتن شرایط مندرج ذیل بکارگیری نماید.

فایل ضمیمه


( ۱۵۰ )