برگزاری کارگاه مجازی

۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۶:۲۶ کد : ۱۲۴۱۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۹۶
 برگزاری کارگاه دو روزه « شاخص های علم سنجی » دارای امتیاز آموزشی مصوب به مدت ۱۶ ساعت دوره شغلی  برای کارشناسان محترم پژوهش و علم سنجی و کتابداری در تاریخ  ۲۴ /۰۶/ ۹۹ و ۲۵/ ۰۶/ ۹۹ ،  روز های دو شنبه و سه شنبه از ساعت ۹ الی ۱۲ در سامانه کارگاههای معاونت تحقیقات به آدرس workshop.arums.ac.ir 
برگزاری کارگاه مجازی

 برگزاری کارگاه دو روزه  " شاخص های علم سنجی "  دارای امتیاز آموزشی مصوب به مدت 16 ساعت دوره شغلی  برای کارشناسان محترم پژوهش و علم سنجی و کتابداری در تاریخ  99/06/24  و 99/06/25 ،  روز های دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 12 در سامانه کارگاههای معاونت تحقیقات به آدرس workshop.arums.ac.ir  ، لازم به ذکر است  پیش آزمون و پس آزمون در تاریخ قید شده در سامانه ضمن خدمت کارکنان دانشگاه برگزار خواهد شد. 

 

 پیش آزمون :  روز شنبه  تاریخ  22 / 06 / 99 از ساعت  8  الی 14 

 اجرای کارگاه  :  روز های دو شنبه و سه شنبه 24 / 06 / 99 و 25 / 06 / 99 از ساعت 9 الی 12

پس آزمون : روز چهارشنبه 26 / 06 / 99 از ساعت 8  الی  14 

مدرس : دکتر مجتبی امانی 


نظر شما :