اطلاعیه فوری

۰۹ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۱ کد : ۱۱۹۶۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۷۱
از کلیه مدیران محترم احراز هویت شده در سامانه بانک اطلاعات مدیران خواهشمند است؛ هر چه سریع تر نسبت به انتخاب «واحد مربوطه» در صفحه اطلاعات شخصی بانک اطلاعات مدیران اقدام نمایند. شایان ذکر است آخرین مهلت احراز هویت در سامانه برای مدیران باقی مانده و نیز آخرین مهلت تکمیل و بروز رسانی فیلد های درخواستی سامانه تا ۹۹/۵/۱۵ بوده و تمدید نخواهد شد
اطلاعیه فوری

از کلیه مدیران محترم احراز هویت شده در سامانه بانک اطلاعات مدیران خواهشمند است؛ هر چه سریع تر نسبت به انتخاب "واحد مربوطه" در صفحه اطلاعات شخصی بانک اطلاعات مدیران اقدام نمایند. شایان ذکر است آخرین مهلت احراز هویت در سامانه برای مدیران باقی مانده و نیز آخرین مهلت تکمیل و بروز رسانی فیلد های درخواستی سامانه تا 99/5/15 بوده و تمدید نخواهد شد.

https://hmdb.behdasht.gov.ir


( ۲ )

نظر شما :