برگزاری کارگاه مجازی

۲۹ تیر ۱۳۹۹ | ۰۷:۲۴ کد : ۱۱۸۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۵۷
((آشنایی با فعالیتهای فناورانه)) مختص فناوران و سایر علاقمندان در روز دوشنبه تاریخ ۰۶/ ۰۵/ ۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در سامانه کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به آدرس: workshop.arums.ac.ir از عموم علاقمندان جهت شرکت در کارگاه مجازی مذکور دعوت به عمل می آید.
برگزاری کارگاه مجازی

مختص فناوران و سایر علاقمندان  در روز دوشنبه تاریخ  06/ 05/ 99 از ساعت 10 الی 12 در سامانه کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به آدرس:   workshop.arums.ac.ir از عموم علاقمندان جهت شرکت در کارگاه مجازی مذکور دعوت به عمل می آید.


نظر شما :