برگزاری کارگاه مجازی

۲۸ تیر ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۷ کد : ۱۱۸۰۲ اخبار
تعداد بازدید:۲۸۷
(( تازه های اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی)) ویژه اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان و محققان دانشگاه با حضور آقای دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، روز شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ از طریق سامانه کارگاههای معاونت تحقیقات به آدرس https://workshop.arums.ac.ir  ، از عموم علاقمندان جهت شرکت در کارکاه مذکور دعوت بعمل می آید. همچنین عزیزان باید جهت شرکت در کارگاه ابتدا در سامانه کارگاهها عضویت یابند .
برگزاری کارگاه مجازی

 با توجه به برگزاری کارگاه مجازی(( تازه های اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی)) ویژه اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان و محققان دانشگاه با حضور آقای دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، روز شنبه مورخه 04/05/1399 از ساعت 18 الی 20 از طریق سامانه کارگاههای معاونت تحقیقات به آدرس https://workshop.arums.ac.ir  ، از عموم علاقمندان جهت شرکت در کارکاه مذکور دعوت بعمل می آید. همچنین عزیزان باید جهت شرکت در کارگاه ابتدا در سامانه کارگاهها عضویت یابند .


نظر شما :