پویش ملی هردانش آموز یک سفیر سلامت

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۸ کد : ۱۰۲۷۱ اخبار
تعداد بازدید:۹۳۹
پویش ملی هر دانش آموز یک سفیر سلامت با شعارهای نه به سفر، نه به دید و بازدید و سالم در خانه بمانیم
پویش ملی هردانش آموز یک سفیر سلامت

پویش ملی هر" دانش آموز یک سفیر سلامت" با شعارهای "نه به سفر، نه به دید و بازدید و سالم در خانه بمانیم"
برگزاری مسابقه سفیران سلامت دانش آموزی در قالب عکس،پیام بهداشتی،نامه ای به کرونا ویروس،ضبط شعر با صدای سفیر سلامت،نقاشی،کلیپ کوتاه دانش آموزی،خاطره نویسی و ... 
ارسال آثار به آدرس:
iec.behdasht.gov.ir


( ۹ )

نظر شما :