اخبار

• دکتر مفتح، بانی وحدت حوزه و دانشگاه: جدید

«یاد شهید عزیز، مرحوم آیت‌الله مفتح، آن شمع پر سوز و گداز و روشنی‌بخش، روحانی پر جد و جهد و صبور، آن مبلّغ دانا و سخنور، آن مبارز شجاع و خستگی‌ناپذیر و آن شخصیت متواضع و محبوب گرامی باد. خداوند آن عزیز و یارانش را با شهدای صدر اسلام محشور فرماید.»

ادامه مطلب

مرکز پایش مراقبت‌های درمانی (mcmc) در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل راه اندازی شد.

مرکز پایش مراقبت‌های درمانی با هدف پایش شبانه روزی اورژانس های بیمارستانی اعم از دولتی و خصوصی ازطریق مانیتورینگ، هدایت و ساماندهی نقل وانتقال بیماران در داخل و خارج استان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل راه اندازی شد.

ادامه مطلب