اخبار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور در منزل دکتر حبیب پشتاره ،پیشکسوت بازنشسته و متخصص بیهوشی از خدمات ارزشمند وی تجلیل و تکریم نمودند. جدید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مراسم تکریم پیشکسوت عرصه سلامت استان : تکریم و تجلیل از خدمات ولی نعمتان حوزه طب و طبابت از وظایف ارزشمند مسئولین و جامعه پزشکی استان است

ادامه مطلب