پایان امتحانات نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷

تاریخ برگزاری : ۱۸ تیر ۱۳۹۸ تقویم آموزشی