پایان امتحانات نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری : ۱۲ تیر ۱۳۹۷ تقویم آموزشی