شروع امتحانات نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری:۲۷ خرداد ۱۳۹۷ تقویم آموزشی