شروع امتحانات نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۶

تاریخ برگزاری : ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ تقویم آموزشی