روابط عمومی

هاشم صادق

کارشناس فوریتهای پزشکی

مسئول روابط عمومی و فناوری اطلاعات مرکز فوریتهای پزشکی استان اردبیل

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۳۹۸