بازدید کارشناس نظارت و ارزیابی عملکرد مرکز فوریتهای پزشکی استان اردبیل از واحدهای مختلف مرکز فوریتهای پزشکی استان گیلان

۲۱ آبان ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۶ کد : ۸۹۳۰ جلسات
تعداد بازدید:۴۳
بازدید کارشناس نظارت و ارزیابی عملکرد مرکز فوریتهای پزشکی استان اردبیل از واحدهای مختلف مرکز فوریتهای پزشکی استان گیلان


در بازدیدی که از واحدهای مختلف مرکز فوریتهای پزشکی استان گیلان ، توسط کارشناسان نظارت بر عملکرد سازمان اورژانس کشور ( آقای امین پارسی مسئول ارتقای کیفی و بازرسی مرکز فوریتهای پزشکی استان اردبیل و آقای اللهیاری از مرکز فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی) صورت گرفت ،طبق چک لیست ارزیابی ،کارشناسان از واحدها و پایگاههای اورژانس ۱۱۵ گیلان بازدید بعمل آوردند و در جلسه ای که با حضور مسئول نظارت و ارزیابی سازمان اورژانس ، مسئولان و رییس مرکز فوریتهای پزشکی گیلان برگزار شد ، جمع بندی و نتیجه بازدید به حاضرین جلسه اعلام گردید.


نظر شما :