اعضا کارگروه واحد توسعه آموزش مجازی

تعداد بازدید:۱۴۵۵

 

ردیف  نام و نام خانوادگی رشته
1

خانم دکتر ناهید احمدیان یزدی

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

2

آقای دکتر عبدالله مهدوی فر

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

3

آقای دکتر کمال ابراهیمی

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

4

آقای دکتر کریم جعفری کفاش

متخصص پروتزهای دندانی

5

آقای دکتر مهدی اجری خامسلو

دکتری تخصصی پرستاری

6

سرکارخانم دکتر مهرناز مشعوفی

دکتری تخصصی آموزش مدارک پزشکی

7

سرکارخانم دکتر ساقی سپهری

دکتری تخصصی شیمی دارویی

8

سرکارخانم دکتر سمیه حکمت فر

متخصص دندانپزشکی اطفال

9

جناب آقای مهندس وحید فاتحی

کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات سلامت

 

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۸