اعضای کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی

تعداد بازدید:۲۸۵۶

لیست اعضاء کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

سمت

آقای دکتر سعید صادقیه اهری

متخصص پزشکی اجتماعی

استاد

معاون  محترم آموزشی دانشگاه

آقای دکتر عزیز کامران

دکتری تخصصی آموزش بهداشت

دانشیار

مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

خانم دکتر ناهید احمدیان یزدی

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

استادیار

عضو محترم هیات علمی  EDC و مسئول کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر حسین دوستکامی

متخصص قلب و عروق

دانشیار

معاون محترم آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

آقای دکتر پرویز مولوی

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

دانشیار

معاون محترم آموزشی مرکز آموزشی درمانی فاطمی

خانم دکتر مهزاد یوسفیان

متخصص بیهوشی

استادیار

معاون محترم  آموزشی  مرکز آموزشی درمانی علوی

آقای دکتر رسول ملاطفی

فوق تخصص آسم و آلرژی اطفال

استادیار

معاون محترم آموزشی  مرکز آموزشی درمانی بوعلی

آقای دکتر حبیب اوجاقی

فوق تخصص قرنیه

دانشیار

معاون محترم آموزشی  مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

آقای دکتر کریم جعفری کفاش

متخصص پروتزهای دندانی

استادیار

معاون محترم آموزشی دانشکده دندانپزشکی

سرکارخانم دکتر افروز مردی

دکتری تخصصی بهداشت باروری

دانشیار

معاون محترم آموزشی دانشکده بهداشت

خانم دکتر خاطره عیسی زاده

متخصص پزشکی اجتماعی

دانشیار

مسئول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

آقای دکتر محمود شمشیری

دکتری تخصصی پرستاری

استادیار

مسئول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

خانم دکتر ساقی سپهری

دکتری تخصصی شیمی دارویی

استادیار

مسئول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی

 

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۹