تشکیل جلسه کمیته پژوهش در آموزش ۴ آذر ماه۹۸

۱۶ آذر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۰ کد : ۹۲۲۲ خبر
تعداد بازدید:۸۴

جلسه کمیته پژوهش در آموزش با حضور اعضا محترم کمیته و مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، در تاریخ 29/7/98 ساعت 12:30 در اتاق جلسه معاونت آموزشی برگزار گردید و طرح های تحقیقاتی با عناوین پروپوزال طرح نوآورانه آموزشی با عنوان طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مدون آماده سازی دانشجویان پرستاری برای آزمون آسکی مجری محترم طرح جناب آقای دکتر محمود شمشیری و   شناسایی چالش های اجرای استانداردهای آموزش بالینی در بخش های بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی عمومی مجری اصلی طرح آقای دکتر عسگر آرمون تصویب شد.


( ۱ )

نظر شما :