تشکیل جلسه کمیته پژوهش در آموزش ۸ مهر۹۸

۱۳ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۹ کد : ۸۵۱۰ خبر
تعداد بازدید:۹۹

جلسه کمیته پژوهش در آموزش با حضور اعضا محترم کمیته و مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، در تاریخ 98/7/8 ساعت 12:30 در اتاق جلسه معاونت آموزشی برگزار گردید و طرح های تحقیقاتی با عناوین " ارتباط راهبردهای یادگیری فراشناختی با ساختار هدف‌های ادراک شده کلاس و روش تدریس اساتید در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل " و  " چالش های آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1398 " تصویب شد.


نظر شما :