حضور ارزیابان وزارتی جهت ارزیابی اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ کد : ۸۱۴۵ خبر
تعداد بازدید:۱۰۱

حضور ارزیابان وزارتی در تاریخ های 7و9 و 10 شهریورماه در دانشگاه جهت ارزیابی اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه 


نظر شما :