برگزاری کارگاه مجازی آشـنایی با موکس و اصول تدوین محتوی در آن

۰۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۳ کد : ۸۰۷۳ خبر
تعداد بازدید:۵۳۱

 با توجه به اهمیت و کاربرد موکس Courses Online Open Massive MOOCs به عنوان یکی از ترنـد های جدیـد در آموزش عالی در سـطح جهانی وراه اندازی موکس ملی با عنوان "آرمـان " (آموزش رایـانه ای ملی انبوه و نوین )، جهت آشـنایی بیشتراساتیـد دانشـگاه بـا این سامانه، این مرکز با همکاری اساتید دانشـگاه علوم پزشکی مجازی، کارگاه مجازی" آشـنایی با موکس و اصول تدوین محتوی در آن" را در روز سه شـنبه 98/06/12 از ساعت 8:30 الی 12 در سالن ولایت دانشـکده پزشکی برگزار خواهد نمود. اساتید محترم دانشگاه جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایند. 

 

لینک ثبت نام 

 


( ۱ )

نظر شما :