اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی از ۱۳ الی ۱۵ مرداد ماه

۱۹ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۵ کد : ۷۸۸۷ خبر
تعداد بازدید:۱۷۵

ارزیابی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از تاریخ 13 الی 15 مرداد ماه 1398 با حضور ارزیابان وزارتی از دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، یزد و کاشان و همچنین نماینده وزارتی انجام شد. در افتتاحییه ارزیابی که با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و همچنین مسئولین محترم دانشکده پزشکی برگزار شد فرایند انجام ارزیابی مورد بررسی و سپس ارزیابی مستندات و بازدیدهای میدانی در مدت 3 روز انجام گردید.

 


نظر شما :