برگزاری جلسه کمیته پژوهش در آموزش

۱۵ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۷۸۲۷ خبر
تعداد بازدید:۱۰۵

جلسه کمیته پژوهش در آموزش با حضور اعضا محترم کمیته  و معاون آموزشی دانشگاه، در تاریخ 98/04/14 در اتاق جلسه معاونت آموزشی برگزار گردید و طرح های تحقیقاتی با عناوین " ساخت، کاربرد و ارزشیابی ابزار شناخت کوریکولوم پنهان موجود در آموزش بالینی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل" - " بررسی نگرش دانشجویان داروسازی نسبت به ویژگی های الگو رفتاری اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال تحصیلی 99-98 "- " تبیین چالش ها و موانع پژوهش در آموزش علوم پزشکی : یک مطالعه تحلیل محتوا " تصویب شد.


نظر شما :