جلسه چالش های اعتباربخشی موسسه ای و بیمارستانهای آموزشی دانشگاه مورخه ۹۷/۵/۲

۰۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۰ کد : ۴۱۱۰ خبر
تعداد بازدید:۷۶۱

جلسه در محل اتاق جلسات دفتر ریاست با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون آموزشی، نماینده معاون دانشجویی فرهنگی، روسای دانشکده ها، روسای بیمارستانها و معاونین آموزشی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه برگزار شد


محورهای مورد بحث:

۱ - بررسی استانداردها و سنجهای اعتباربخشی محقق نشده و ارائه طریق برای تامین آنها

۲ - بررسی برنامه استراتژیک دانشکده ها

۳ - بررسی ساختار تشکیلاتی بیمارستانها و دانشکده ها

۴ - بررسی فرایند و برنامه های آتی اعتباربخشی موسسه ای و بیمارستانهای آموزشی


نظر شما :