کارگاه آشنایی با مفاهیم و سامانه آموزش مجازی

۱۷ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۸ کد : ۳۷۵۸ خبر
تعداد بازدید:۱۸۸۶

کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و سامانه آموزش مجازی

ویژه: معاونین آموزشی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی - مدیران دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

مدرسین کارگاه:

جناب آقای دکتر آئین محمدی و سرکار خانم دکتر ریتا مجتهدزاده

اساتید دانشگاه علوم پزشکی مجازی (تهران)

زمان برگزاری: ۰۶/‏۰۴/‏۹۷‬ لغایت ۰۷/‏۰۴/‏۹۷

محل برگزاری:

روز اول: سالن دکتر حضرتی معاونت بهداشت واقع در طبقه هم کف ستاد مرکزی دانشگاه

روز دوم: سایت فن آوری اطلاعات دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

زمان ثبت نام: ۱۹/‏۳/‏۹۷‬ لغایت ۲۴/‏۳/‏۹۷‬

مکان ثبت نام: دفتر معاونت آموزشی دانشکده ها

عنوان کارگاه

آشنایی با مفاهیم و سامانه آموزش مجازی

مدرسین

جناب آقای دکتر آئین محمدی و سرکار خانم دکتر ریتا مجتهدزاده اساتید دانشگاه علوم پزشکی مجازی

گروه هدف

معاونین آموزشی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی - مدیران دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

زمان برگزاری

روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخه های ۶ و ۷ تیرماه ۱۳۹۷

از ساعت ۱۵/‏۸ الی ۱۳

مکان برگزاری

روز اول: سالن دکتر حضرتی معاونت بهداشت واقع در طبقه هم کف ستاد مرکزی دانشگاه

روز دوم: سایت فن آوری اطلاعات دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

شرکت اساتید بزرگوار گروه هدف در هر دو جلسه کارگاه الزامی می باشد.