نیازسنجی کارگاههای آموزشی اعضای هیات علمی

عضو محترم هیات علمی با سلام و احترام - این فرم در راستای رسالت مرکز برای توانمند سازی اعضاء هیات علمی دانشگاه در مهارتهای آموزشی آماده گردیده است تا با تعیین میزان نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه در زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی در این خصوص برنامه ریزی و اقدام لازم صورت گیرد.
 • 0
 • رتبه علمی*انتخاب کنید
  1
 • دانشکده*انتخاب کنید
  2
 • رشته تحصیلی*انتخاب کنید
  3
 • عنوان کارگاه*اصلاکمزیادخیلی زیاد
  مبانی یاددهی و یادگیری
  مدلها و گامهای اساسی در تدوین کوریکولوم
  طراحی دوره ها و جلسات درسی
  مبانی و روشهای تدریس
  فنون تدریس در گروههای بزرگ، کلاسها، کنفرانس ها و ..
  فنون تدریس در گروه های کوچک
  روشهای نوین تدریس بالینی
  روشهای ارزیابی یادگیری-1 (آزمونهای کتبی،شفاهی و عملی)
  روشهای ارزیابی یادگیری-2 ( OSCE، Minicex و ..)
  پژوهش در آموزش
  طراحی پرسشنامه
  نیاز سنجی آموزشی
  مهارتهای ارتباطی
  عملکرد مبتنی بر شواهد
  کارگاه آموزشی LMS
  نرم افزارهای تولید محتوای الکترونیکی
  اصول آموزشی، طراحی وتولید محتوی الکترونیکی
  4