فراخوان دعوت به همکاری از اعضای هیات علمی

 

حرکت دانشگاه در مسیر پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه از اهداف متعالی حوزه معاونت آموزشی است و دراین خصوص برنامه استراتژیک و عملیاتی معاونت با توجه به اسناد بالادستی نظیر سیاستهای آموزش عالی، طرح تحول و نوآوری در آموزش تدوین گردیده است .از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه که تمایل به همکاری در قالب بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش دارند خواهشمندیم از طریق لینک زیر اعلام فرمایند.

لینک فرم

لینک برنامه عملیاتی