تماس با ما

تعداد بازدید:۱۰۹۷

کارشناس کتابخانه دیجیتال: زینب ایمانی

تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۱۰۰۶۲
پست الکترونیکی: diglib@arums.ac.ir
آدرس پستی: اردبیل-خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- کتابخانه دیجیتال
آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۸