راه اندازی COVID-۱۹ Healthcare Hub

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۰۸۶۴ خبرهای مهم
تعداد بازدید:۱۱۸
راه اندازی منبع جدیدی را برای کمک به کارکنان مراقبت های بهداشتی در مدیریت بحران بهداشتی جدید کرونا توسط کمپانی Elsevier

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه می رساند کمپانی Elsevier منبع جدیدی را برای کمک به کارکنان مراقبت های بهداشتی در مدیریت بحران بهداشتی جدید کرونا راه اندازی کرده است.

مرکز بهداشت و درمان COVID-19   دسترسی رایگان به مجموعه ابزارها، بینش های متخصصین، منابع تحقیق و دستورالعمل های COVID-19 را فراهم می کند. مجموعه ابزارهای این منبع، شامل مرورهای کلینیکی مبتنی بر شواهد، مونوگرافی داروها، برنامه های مراقبت، مجموعه سفارشات (دستورالعمل ها) و فیلم های مربوط به روندها و پروسه های پزشکانی است که مراقبت و اطلاعات را به بیماران ارائه می دهند.

در این پایگاه پزشکان و کادر درمانی دانشگاه می توانند آخرین اطلاعات و دستورالعمل های آژانس های بهداشتی دولتی، انجمن های پزشکی و سازمان های بهداشت عمومی را برای تشخیص، آزمایش و درمان بیماران مبتلا به COVID-19 پیدا می کنند.

https://covid-19.elsevier.health/#toolkits