کمیته تحقیقات دانشجویی

معرفی کمیته تحقیقات:

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی اردبیل تحت حمایت و نظارت کمیته تحقیقات و معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت‌های آموزشی- پژوهشی دانشکده دندانپزشکی فعالیت می‌کند. این کمیته جهت ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان از طریق فراهم آوردن بستری مناسب برای پژوهش و تفکر خلاق و ارتقا سطح کیفی و کمی فعالیت‌های پژوهشی دانشجویی با توجه به نیاز کشور در راستای تولید علم دایر گردیده است.

اهداف کمیته:

۱- ترویج و ارتقای دانش، مهارت و فرهنگ پژوهش در بین تمامی دانشجویان دانشکده

۲- ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران آینده کشور

۳- آموزش نظری و عملی فنون پژوهش و اجرای طرح پژوهشی

۴- ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت‌های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت‌های علمی-پژوهشی دانشجویان

۵- تقویت روابط علمی-پژوهشی اساتید و دانشجویان

۶- ارتقا نگرش مثبت به کار گروهی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجویان

۷- فراهم سازی زمینه حضور دانشجویان در مجامع علمی پژوهشی داخل و خارج کشور

آخرین ویرایش۱۵ مرداد ۱۳۹۷