برگزاری برنامه کنفرانس بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

۲۷ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۰ کد : ۷۶۷۵ اخبار برنامه های آموزش مداوم
تعداد بازدید:۳۰۰

 

برگزاری برنامه کنفرانس بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

تاریخ برگزاری  2 مرداد ماه 1398

 

 

محل برگزاری: سالن دانشکده دندانپزشکی اردبیل