آموزش بهداشت

تعداد بازدید:۱۵۸۳

کارشناس و مسئول واحد آموزش بهداشت
عسگر بقایی

مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
روانشناسی بالینی

تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۸۳۹۶

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۸